V listopadu byly ukončeny práce na rekonstrukci sociálního zařízení v I.patře sálu Sokolovny a sociální zařízení bylo uvedeno do provozu. Hlavní stavební práce v hodnotě necelých 120.000,–Kč provedla firma pana Čábelky ČAS Bečváry. Při úhradě faktury firmy ČAS jsme použili přidělenou dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok 2008 ve výši 70.000,–Kč, zbylá část fakturované částky byla uhrazena z našich prostředků.

Při této akci bylo dále odpracováno mnoho brigádnických hodin, bez kterých bychom nebyli schopni celou stavbu řádně zrealizovat. Poděkování patří zejména dlouholetým členům TJ SK a členům výboru R. Bartoníčkovi, P. Bartákovi, Z. Carvanovi, J. Čáslavovi st. a J. Švecovi. Při pomocných a úklidových pracech přiložili ruku k dílu i někteří hráči našeho A i B mužstva, kterým samozřejmě děkujeme také. Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč a finanční prostředky k tomu, aby se námi vlastněné, ale všemi obyvateli Bečvár a blízkého okolí hojně využívané prostory mohli obléknout do trochu důstojnějšího kabátu.

Doufáme a věříme, že podobným způsobem dokážeme zkulturnit i sociální zařízení v přízemí Sokolovny, kde provozujeme restauraci. Zase to bude vyžadovat mimo jiné i vůli a chuť některých z nás udělat něco navíc, bez nároku na finanční odměnu, prostě jen tak.

fotogalerie.jpg, 1,1kB Fotky z rekonstrukce

Za výbor TJ SK Bečváry – ing. Miroslav Černý

Bečváry 12.12.2008

TJ SK Bečváry, IČ:70128570, info@skbecvary.cz